"; $lijst_berichten .= "\n
"; $lijst_berichten .= "".ned_datum(date($datumformaat,$bericht[datum])).""; $lijst_berichten .= "\n

".htmlentities($bericht[titel])."

"; if(file_exists("newsimg/".$bericht[id]."s.jpg")) { $imgsize = getimagesize("newsimg/".$bericht[id].".jpg"); $lijst_berichten .= "\n\n
"; $lijst_berichten .= "\n\"".htmlentities($bericht[titel])."\""; $lijst_berichten .= "\n
"; $lijst_berichten .= "\n\n

"; } else { $lijst_berichten .= "\n

"; } $lijst_berichten .= str_replace("\n", "
", $bericht[bericht])."

"; $lijst_berichten .= "\n
"; $lijst_berichten .= "\n"; } $content="

Q15 Inschrijvingen

Schrijf je nu gratis in op Q15 en ontvang de laatste nieuwtjes via mail. ".mysql_result(mysql_query("select count(*) from q15_nieuwsbrief where actief=1"),0,0)." mensen waren je voor!

Schrijf je in voor de Q15 Nieuwsbrief!

Q15 Route

Q15
Passage 2
6161 ER, Geleen
Routebeschrijving

Q15 News

".$lijst_berichten."
"; } // // INSCHRIJVEN // if($_POST['module']=='subscribe') { if(!mysql_result(mysql_query("SELECT count(*) FROM q15_nieuwsbrief WHERE email='".veilig($_POST['sEmail'])."' AND actief=1"), 0, 0) && $_POST['sEmail'] && stristr($_POST['sEmail'],'@') && stristr($_POST['sEmail'],'.')) { $xpass = password(12); mysql_query("DELETE FROM q15_nieuwsbrief WHERE email='".veilig($_POST['sEmail'])."' AND actief=0") or die(mysql_error()); mysql_query("INSERT INTO q15_nieuwsbrief (email, actief, sex, wachtwoord) VALUES ('".veilig($_POST['sEmail'])."', 0, ".intval($_POST['sSex']).", '".$xpass."')") or die(mysql_error()); $mailBody = "

Beste lezer,

"; $mailBody .= "

Je hebt je zojuist opgegeven voor de Q15 Nieuwsbrief op www.q15.nl. Om je inschrijving te voltooien dien je op de volgende link te klikken:

"; $mailBody .= "

http://www.q15.nl/index.php?module=activeer&xemail=".$_POST['semail']."&xpass=".$xpass."

"; $mailBody .= "

Met vriendelijke groet,

"; $mailBody .= "

Team Q15
www.q15.nl

"; mail($_POST['sEmail'], 'Inschrijving Q15 nieuwsbrief', $mail[header].$mailBody.$mail[footer], $mheaders); header("location:index.php?module=subscription"); } else { $content = "

Terug

"; } } // // INSCHRIJVING // if($_REQUEST['module']=='subscription') { $content = "

"; $content .= "Er is een mailtje verzonden naar het door jou opgegeven e-mailadres. Hierin staat een link waar je op moet klikken om je inschrijving voor de Q15 Nieuwsbrief te activeren."; $content .= "

"; } // ACTIVERING if($_REQUEST['module']=='activeer') { if(mysql_result(mysql_query("select count(*) from q15_nieuwsbrief where email='".veilig($_REQUEST['xemail'])."' and wachtwoord='".veilig($_REQUEST['xpass'])."'"),0,0)) { mysql_query("UPDATE q15_nieuwsbrief SET actief=1 WHERE email='".veilig($_REQUEST['xemail'])."' AND wachtwoord='".veilig($_REQUEST['xpass'])."'"); header("location:index.php?module=subscribed"); } } // // INGESCHREVEN // if($_REQUEST['module']=='subscribed') { $content = "

"; $content .= "Je inschrijving voor de Q15 nieuwsbrief is nu geactiveerd!"; $content .= "

"; } // // UITSCHRIJVING // if($_REQUEST['module']=='unsubscribe') { if(mysql_result(mysql_query("SELECT count(*) FROM q15_nieuwsbrief WHERE email='".veilig($_REQUEST['xemail'])."' AND wachtwoord='".veilig($_REQUEST['xpass'])."'"),0,0)) { mysql_query("DELETE FROM q15_nieuwsbrief WHERE email='".veilig($_REQUEST['xemail'])."' AND wachtwoord='".veilig($_REQUEST['xpass'])."'"); header("location:index.php?module=unsubscribed"); } } // // UITGESCHREVEN // if($_REQUEST['module']=='unsubscribed') { $content = "

"; $content .= "Je inschrijving voor de Q15 nieuwsbrief is nu verwijderd! Je zult in de toekomst geen mailtjes meer ontvangen van Q15."; $content .= "

"; } // // ADMIN // if($_REQUEST['module']=='admin') { if($_COOKIE['q15name']==$username && $_COOKIE['q15pass']==md5($password)) { if($_REQUEST['action']=='uitloggen') { setcookie('q15name','',time()+43200); setcookie('q15pass','',time()+43200); header("location:index.php?module=admin"); } // admin index if(!$_REQUEST['view']) { if($_POST['action']=='post') { mysql_query("INSERT INTO q15_news (datum, titel, bericht) VALUES (".time().", '".veilig($_POST['btitel'])."', '".veilig($_POST['bbericht'])."')"); $insid=mysql_insert_id(); if($_FILES['bfoto']['name']) { copy($_FILES['bfoto']['tmp_name'],"newsimg/".$insid.".jpg"); $bronvanhetbestand="newsimg/".$insid.".jpg"; $dimensions=getimagesize($bronvanhetbestand); $bronbreedte=$dimensions[0]; $bronhoogte=$dimensions[1]; $image=imagecreatefromjpeg($bronvanhetbestand); $destination=imagecreatetruecolor(100,100); imagecopyresampled($destination,$image,0,0,0,0,100,100,$bronbreedte,$bronhoogte); imagejpeg($destination,"newsimg/".$insid."s.".jpg,85); imagedestroy($image); imagedestroy($destination); } if($_POST['bsex']) { if($_POST['bsex']=='1') { $mailadd=' AND sex=0'; } if($_POST['bsex']=='2') { $mailadd=' AND sex=1'; } $mailusers=mysql_query("SELECT email, wachtwoord FROM q15_nieuwsbrief WHERE actief=1 ".$mailadd); while($mailuser=mysql_fetch_array($mailusers)) { $mailBody = "

Dit is een nieuwsbrief van Q15 die automatisch is verstuurd naar alle ingeschreven e-mailadressen.

"; $mailBody .= "

--------------------

"; $mailBody .= "

".htmlentities($_POST['btitel'])."

"; $mailBody .= "".ned_datum(date($datumformaat, time())).""; $mailBody .= "

".str_replace("\n", "
", $_POST['bbericht'])."

"; $mailBody .= "

--------------------

"; $mailBody .= "

Wil je geen nieuwsbrieven van Q15 meer ontvangen?

"; $mailBody .= "

Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief.

"; mail($mailuser[email],$_POST['btitel'],$mail[header].$mailBody.$mail[footer],$mheaders); } } header("location:index.php?module=admin"); } if($_REQUEST['action']=='del') { mysql_query("delete from q15_news where id=".intval($_REQUEST['id'])); @unlink("newsimg/".intval($_REQUEST['id']).".jpg"); @unlink("newsimg/".intval($_REQUEST['id'])."s.jpg"); header("location:index.php?module=admin"); } $berichten=mysql_query("SELECT id,titel FROM q15_news ORDER BY id DESC"); while($bericht=mysql_fetch_array($berichten)) { $lijst_berichten .= ""; $lijst_berichten .= ""; $lijst_berichten .= "\"Wijzigen\""; $lijst_berichten .= "\"verwijderen\""; $lijst_berichten .= " ".htmlentities($bericht[titel]); $lijst_berichten .= ""; $lijst_berichten .= ""; } if(!$lijst_berichten) { $lijst_berichten = ""; $lijst_berichten .= "Er zijn momenteel geen berichten geplaatst."; $lijst_berichten .= ""; } $content = "
"; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= "".$lijst_berichten.""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= "
Q15 Admin panel
Terug naar de hoofdpagina | Uitloggen
Nieuw bericht
"; $content .= "
"; $content .= "
"; $content .= "Nieuw bericht"; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= "
"; $content .= "
"; $content .= "
Berichten
Niewsbrief
".mysql_result(mysql_query("select count(*) from q15_nieuwsbrief where actief=1"),0,0)." mensen staan ingeschreven.
"; $content .= "Bekijk geregistreerde adressen
"; $content .= "
"; } // bericht wijzigen if($_REQUEST['view']=='edit') { if($_REQUEST['action']=='save') { mysql_query("UPDATE q15_news SET titel='".veilig($_POST['btitel'])."', bericht='".veilig($_POST['bbericht'])."' WHERE id=".intval($_POST['id'])); header("location:index.php?module=admin"); } $bericht=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT titel, bericht FROM q15_news WHERE id=".intval($_REQUEST['id']))); $content = "
"; $content .= "
"; $content .= "
"; $content .= "Bericht wijzigen"; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $content .= "
"; $content .= "
"; $content .= "
"; } } else { if($_POST['actie']=='login') { if($_POST['xname']==$username && $_POST['xpass']==$password) { setcookie('q15name',$username,time()+43200) or die('naam'); setcookie('q15pass',md5($password),time()+43200) or die('pass'); header("location:index.php?module=admin"); } else { $errormsg="

Incorrecte combinatie gebruikersnaam/wachtwoord!

"; } } $content = "
"; $content .= "\n

Terug naar de hoofdpagina

"; $content .= "\n

Dit gedeelte is afgeschermd; inloggen is vereist.

"; $content .= $errormsg; $content .= "\n
"; $content .= "\n
"; $content .= "\nInloggen vereist"; $content .= "\n"; $content .= "\n"; $content .= "\n"; $content .= "\n"; $content .= "\n"; $content .= "\n"; $content .= "\n"; $content .= "\n
"; $content .= "\n
"; $content .= "\n
"; } } // OUTPUT echo $template[header].$content.$template[footer]; ?>